Forside
Børn i centrum
Praktisk
Noas Ark
  


 
     
Læreplan | Vedtægter | Virksomhedsplan

Vedtægter


Vedtægter for Noas Ark Naturbørnehave

§1

Stk.1 Noas ark er en privat ejet børnehave under § 25 a, med hjemsted i ny Aabenraa Kommune

Stk.2 Børnehavens navn er Noas ark og beliggende på adressen Sottrup by 17,6372 Bylderup bov.

§2

Stk. 1 Børnehaven er et pasningstilbud, hvor barnet er i centrum, bliver set og hørt, føler tryghed, for naturoplevelser og er medbestemmende i hverdagens forløb.

Stk. 2 Vi efterlever den gældende dagtilbudslov og Aabenraa kommunes principper.
Medarbejder og forældre, skal i samarbejde med børnene skabe et kreativt og behageligt miljø. Der skal være plads til alle, uanset social, udviklingsmæssig, religiøs eller etnisk

 

baggrund.

Stk.3 Denne børnehaves oprettelse og drift fornødne kapital tilvejebringes dels ved forældrebetaling samt tilskud fra kommunen. En andel af evt. overskud kan anvendes til forbedring og indkøb af legeredskaber og materialer. Der vil i samarbejde med forældrebestyrelsen og personale blive foreslået/diskuteret hvilke indkøb/ aktiviteter der har 1. prioritering.

§3

Stk.1 institutionen har en forældrebestyrelse som bliver valgt/genvalgt ved vores årlige generalforsamling. Der bliver holdt afstemning om formandsposten og optagelse af nye/genvalg af forældrerepræsentanter. Vi har 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter, som vælges for 2 år af gangen. Man har som forældre/par en stemme pr. barn der er optaget Noas Ark.

Forældrebestyrelsen konstituerer sig på ny, efter generalforsamlingen. Forældrebestyrelsen afholder møder 4 gange årlig, såfremt andet ikke er aftalt. Lederen og en personalerepræsentant er til stede under forældremøderne.

Stk.2 forældrebestyrelsen hæfter på ingen måde for den økonomiske drift, underskud eller institutionens evt. formue.

Stk.3. Tina og Mathias Hansen er de juridisk ansvarlige for underskud og overskud af institutionen Noas ark.

§4

Stk.1 institutionens åbningstider er mandag til torsdag fra 6.30 til 16.45 fredag fra 6.30 til 15.30.

§5

Stk.1 institutionen følger kalenderens officielle søn og helligdage hvor vi holder lukket. Vi har lukket d. 24.12 og mellem jul og nytår, åbner igen d. 2.1. Vi har lukket i uge 30. Og holder lukket dagen efter Kristi himmelfart og Grundlovsdag d.5.6.

§6

Stk.1 institutionen er godkendt til max. 20 børn. Herfra max. 5 børn i alderen 26 uger

til 3 år. Dog med op til 5 børn ekstra over kortere perioder. (herfra kun 1 barn ekstra i 0- 3 års alderen)

Stk.2 institutionen kan have 2 deltidspladser. Max. 5,5 timer i tidsrummet 6.30 kl. - 13.45 kl.. Opsigelse af deltidspladsen kan ske ved 1 måneds varsel.
stk.3. optagelsesregler i Noas Ark. :de interesserede forældre for en indmeldelses blanket udleveret, indmeldelses blanketten er bindene og kan opsiges skriftlig med 2 mdr. varsel. Der er oprettet en venteliste og det går efter først til mølle princippet.

§7

Stk.1 Hvis forældrene ikke betaler for ophold i institutionen, har Noas ark vedtaget, at barnet ophører efter skriftlige henvendelser og 2 måneders manglende betaling. Hvorefter sagen vidergivs til inkasso.

Stk.2 Der pålægges 50 kr. i rykker gebyr efter manglende betaling, d 5. i hver måned.

Stk.3 Bliver barnet hentet udover åbningstiden, sendes der en regning til de pågældende. Beløbet skal inddække merudgifter som overarbejde og andre udgifter som følge af uventet overarbejde. Sker det gentagende gange, opsiges pladsen i Noas Ark efter 2. skriftlige advarsel.

Stk.4 Lederen, personalet, bestyrelsen og forældrene har tavshedspligt. Fortrolige informationer må ikke vider gives. heller ikke efter ophør i institutionen.

§8

Stk.1 det pædagogiske ansvar ligger hos lederen, og i samarbejde med personalet og forældrebestyrelse.


Noas Ark Naturbørnehave - Sottrup By - 6372 Bylderup Bov - Tlf.: 30 23 80 45 - Mail.: noasark@live.dk - All Rights Reserved